Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá trường TH Đông Hưng 1

Đăng lúc: Chủ nhật - 02/03/2014 04:02 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Đông Hưng 1
      UBND XÃ ĐÔNG HƯNG                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐÔNG HƯNG 1                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
           Số : …. /QĐ-HT                                                                                                                      Đông Hưng, ngày 09  tháng 01 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập hội đồng tự đánh giá Trường TH Đông Hưng 1

 
 
  
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH ĐÔNG HƯNG 1
 
          - Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào Tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
          - Căn cứ Hướng dẫn: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ;
          - Căn cứ Hướng dẫn: 1617/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện kiểm định chất lương giáo dục từ năm 2013.
          - Căn cứ Kế hoạch số: 561/KH-PGD&ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Phòng  Giáo dục & Đào tạo An Minh về thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2013-2014;
          - Xét đề nghị của tổ chuyên môn
 
QUYẾT ĐỊNH
         
          Điều 1: Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường TH Đông Hưng 1. Gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.
          Điều 2: Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường TH Đông Hưng 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
          Điều 3 : Các Ông (Bà ) có tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
 
       Nơi nhận :                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
  • Như điều 3;
  • Phòng GD để (báo cáo);
  • Lưu văn thư.
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
( Kèm theo Quyết định số ….. ngày 09 tháng 01 năm 2014 )
 
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Văn Lùng Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Phạm Thành Được P.Hiệu trưởng P. Chủ tịch hội đồng
3 Trần Thị Búi Kế toán Thư ký
4 Nguyễn Văn Lễ CT Công Đoàn Uỷ viên hội đồng
5 Nguyễn văn Xưa TPT Đội Uỷ viên hội đồng
6 Tạ Đắc Tiến Tổ trưởng tổ văn phòng Uỷ viên hội đồng
7 Lê Kim Nương Khối trưởng K1+MG Uỷ viên hội đồng
8 Huỳnh Thanh Miền Khối trưởng K 2+ 3 Uỷ viên hội đồng
9 Võ Văn Kháng Khối trưởng K 4+ 5 Uỷ viên hội đồng
10 Nguyễn Tuấn Em Giáo viên Uỷ viên hội đồng
11 Nguyễn Đăng Pho Giáo viên Uỷ viên hội đồng
12 Phạm Văn Mừng CB văn thư Uỷ viên hội đồng
13 Nguyễn Ngọc Thành CB thư viện Uỷ viên hội đồng
14 Ngô Tú Anh Giáo viên Ủy viên hội đồng
15 Nguyễn Văn Tính Giáo viên Ủy viên hội đồng
 
DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
 
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Trần Thị Búi Thư ký hội đồng Tổ trưởng
2 Lê Thị Niềm Giáo viên Thành viên
3 Nguyễn Thị Kiều Oanh Giáo viên Thành viên
4 Nguyễn Đăng Pho Giáo viên Thành viên
5 Thái Thị Kiều Giáo viên Thành viên
  Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Thành viên
 
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC: ( Ban giám hiệu)
 
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Văn Lùng Hiệu trưởng Nhóm trưởng
2 Phạm Thành Được P.Hiệu trưởng Thành viên
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC :(Tài chính, CSVC)
 
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Trần Thị Búi Kế toán Nhóm trưởng
2 Nguyễn Ngọc Thành Thư viện – Thiết bị Thành viên
3 Phạm Văn Mừng  Thủ quỹ Thành viên
 
 
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC: ( Đoàn Đội )
 
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Văn Xưa Bí thư chi đoàn +TPT Nhóm trưởng
2 Nguyễn Văn Lễ CT Công Đoàn Thành viên
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC:
Giáo viên (Chương trình và hoạt động giáo dục  )
 
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Võ Văn Kháng Giáo viên Nhóm trưởng
2 Lê Kim Nương Giáo viên Thành viên
3 Huỳnh Thanh Miền Giáo viên Thành viên
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC:
Giáo viên (Kết quả giáo dục)
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Văn Lễ Giáo viên Nhóm trưởng
2 Huỳnh Thanh Miền Giáo viên Thành viên
3 Nguyễn Đăng Pho Giáo viên Thành viên
4 Thái Thị Kiều Giáo viên Thành viên
5 Nguyễn Ngọc Giúp Giáo viên Thành viên
6 Lê Kim Trên Giáo viên Thành viên
7 Nguyễn Văn Sơn Giáo viên Thành viên
8 Nguyễn Tuấn Em Giáo viên Thành viên
9 Nguyễn Văn Tính Giáo viên Thành viên
10 Ngô Tú Anh Giáo viên Thành viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: BGH
Nguồn tin: Trường TH Đông Hưng 1
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 223
  • Tháng hiện tại: 2314
  • Tổng lượt truy cập: 681664

Liên kết